Tow Jumbo     Jets 

Two Jumbo Jets

המענה לדימום אימהי חריף בהריון

Two Jumbo Jets

 השם נבחר לפרוייקט בעולם כי מתות מידי יום 800 נשים מסיבוכי לידה, מתוכם 90% באפריקה

מעגלי האמון רופא-חולה

Two Jumbo Jets

Two Jumbo Jets

האתגרים בטיפול ביולדות עם דימום מיילדותי חריף בעולם המתפתח 

Two Jumbo Jets

היעד להוריד ב50% את תמותת האימהות מדימום בתוך 10 שנים

נשמח לשוחח

לפרטים ותיאום פגישה:

052-2288800

  • White Facebook Icon

​© 2020 by onepirsum.net

פרופסור עופר ארז

תחומי עיסוק:  יילוד וגניקולוגיה