סרטון זה הופק במסגרת "יום האחות" ע"י צוות האחיות יולדות ד' בית חולים סורקה 

סרטונים